Slí Ghaeltacht - Guagán Barra go Baile Bhúirne

Siúl linn ar an mbealach ársa seo ó Ghuagán Barra go Baile Bhúirne, agus foghlaim faoi imeachtaí ón Iarann-Aois go dtú an lá atá inniu ann.
2021/06/12 09:34:16

FAOIN TURAS

€45 Treoraithe

12 Meitheamh 2021

Grúpa: Uasmhéid 12 duine

Deacracht: Meán

Fad: 6 uair an chloig

Tosnaíonn an tsiúlóid seo, atá idir éasca agus mheán ó thaobh deacrachta de, ag Guagán Barra. Ansin leanann sé cosán ársa thar na sléibhte go Baile Bhúirne. Ar feadh na slí feicimid an tearmann a bhunaigh Naomh Fionbharra, mórshiúl tiarnaí na nGael, suíomh seandálaíochta ón Iarann-Aois, agus i ngach áit tírdhreach draíochta.

Guagán Barra

Tosnaímid ár dturas i ngleann folaithe álainn sin Guagán Barra, áit ar bhunaigh Fionnbharra naofa a thearmann sa 6ú haois.

Is oighearshruthanna a chruthaigh an gleann draíochta seo, agus an loch féin fós ina luí in umar a thochail an t-oighear. Fad is a tháinig feabhas ar an aimsir, chúlaigh an t-oighear, agus fágadh ina dhiaidh iomair ghairbhéil – ceann amháin díobh atá anois ann mar oileán naofa Fionbharra. Bhunaigh Fionbharra mainistir anseo sa 6ú haois agus is eisean a thug a ainm don ghleann seo. Áit oilithreachta atá san oileán le breis is míle bliain anuas.

 • Cur in aithne, plé faoin lá agus aon ábhar fé leith ar mhaith libh foghlaim faoi.
 • Seiceáil trealaimh.
 • Cur síos ar an mbealach agus aon coinníollacha speisialta.

Slí Ghaeltacht Mhúscraí

Leanaimid Slí Ghaeltacht Mhúscraí ó thuaidh, ar bhóithre ciúine tuaithe agus thar thailte feirme faoi thírdhreach álainn na sléibhte.

Fad is a théimid ó thuaidh ar Shlí Ghaeltacht Mhúscraí i dtreo Bhaile Bhúirne, tagaimid trasna ar chathanna meánaoiseacha, radhairc áille, agus ceann de na séipéil is ársa in Éirinn.

 • Foghlaim faoi thaoiseach na nGael Dónal Cam Ó Súilleabháin, agus cén fáth a raibh air agus ar a lucht leanúna teitheadh ar an tslí seo ceithre chéad bliain ó shin.
 • Aimsigh an áit a ndearnadh an chéad ionsaí ar fhórsaí forghabhála tar éis Éirí Amach 1916.
 • Tabhair cuairt ar fhothrach shéipéal Eachrois, a aithnítear é mar cheann de na bhunaigh is luaithe Críostaíochta sa tír.

Tabhair Cuairt ar Theach Ghobnatan

Is áit thábhachtach é Teach agus Scrín Ghobnatan leis na mílte bliain, an lá atá inniu ann san áireamh. Taispeánann tochailt seandálaíochta anseo gur áit ghnóthach a bhí inti san Iarann-Aois, agus táthar ag tabhairt adhartha do Ghobnait ó shin – agus is dócha roimhe sin chomh maith! Is mar chuid d’aonad amháin iad an scrín, an tobar, agus an reilig, agus foghlaimímid fúthu go léir.

Ná déan dearmad gur áit adhartha atá anseo sa lá atá inniu ann, agus beimid ag caitheamh léi leis an ómós atá tuillte do.

 • Ionad spioradálta tiomnaithe don naomh áitiúil Gobnait, ag dul siar ar a laghad go dtí an Iarannaois.
 • Sa reilig anseo tá curtha roinnt de na healaíontóirí is daoine eile is mór le rá i stair na nGael.
 • Foghlaim faoi na fionnachtaí seandálaíochta a aimsíodh seo a nochtann dúinn saol san Iarannaois.
Críochnaímid an turas le siúl trí choillte ársa Ghobnatan, sula suímid síos ag an Muileann, áit ar féidir leat sólaistí breátha a bheith agat tar éis do lae!

Tá an Muileann suite ar an taobh iarthair de Bhaile Bhúirne, agus is anseo a chríochnaímid ár dturas, agus gur féidir libh do scíth a ligint agus cuimhneamh ar an lá.

CUIR D'ÁIT IN ÁIRITHE INNIU!

Táimid ag súil go mór le thú a fheiceáil ar an turas!

Ceisteanna? Nó ar mhaith leat áit a chur in áirithe? Déan teagmháil linn.

+353 85 1447789

info@saoleile.com

  Name*

  Mail*

  Phone number*

  Additional info