Turas chuig an mBandia

Tabhair cuairt ar chnoc naofa an bhandé Danú agus an scrín lámh leis atá mar áit adhartha leis na míle bliain anuas.
2021/06/26 11:09:32

FAOIN TURAS

€55 Treoraithe

26 Meitheamh 2021

Grúpa: Uasmhéid 12 duine

Deacracht: Meán

Fad: 6 uair an chloig

Ar an tsiúlóid seo dreapaimid ar dtús cnoc oirthir an Dá Chích, ag stopadh ag an tuama mór meigiliteach ag an mbarr. Ansin leanfaimid cosán ársa chuig an gCathair, áit adhartha leis na míle bliain. Fé dheireadh fillimid ar an mbóthar garbh tríd gleann álainn an Fhraocháin.

9am

We start the day by meeting up at the Mills in Ballyvourney, where we go over the route, the safety precautions, and an outline of our itinerary for the day.

Is é tús agus deireadh an eachtra An Muileann i mBaile Bhúirne. Tá sé lonnaithe ag an taobh iarthair den sráidbhaile. Bíodh bricfeasta maith agat!

 • Cur in aithne dá chéile
 • Cinntiú trealamh
 • Cur síos ar an mbealach, fáil amach cad iad na hábhair is suimiúla daoibh
 • Tiomáint go tosach na siúlóide (carranna féin)

Lón ag an mbarr

Bain taitneamh as na radhairc áille ón mbarr fad is a ligimid ár scíth is ithimid lón. Fad is atáimid ann, foghlaimímid faoine tuama mór, agus faoin mbandia Danú a thugann an hainm don áit seo.

Áit dhraíochta is ea an barr anseo, le tuama diamhair ag féachaint anuas ar an tír.

 • Radhairc áille ar Chiarraí agus ar Chorcaigh, le machaire ó thuaidh agus na cnoic is airde sa tír sna treonna eile.
 • Foghlaim faoin tuama ollmhór meigiliteach anseo, nasctha leis an mbandia Ceilteach Danú.
 • Foghlaim faoi Dhanú féin, agus a muintir a tháinig go hÉirinn agus a throid in aghaidh arrachtaí na bhFomhórach.

Tabhair cuairt ar shuíomh deasghátha An Chathair

Tá an Cathair ar na suímh adhartha is ársa ar domhan.

Leanaimid ar aghaidh chuig an suíomh réamhstairiúil, agus níos déanaí Críostaíochta, An Chathair. In úsáid go leanúnach leis na mílte bliain, tá sé ar na háiteanna is fad úsáide ar domhan. Sa lá atá inniu ann tagann na sluaite anseo timpeall Lá Bealtaine chun paidreoireacht a dhéanamh.

 • Foghlaim faoin gCathair agus na séadchomharthaí timpeall uirthi.
 • Clois faoin tslí a thóg an eaglais nua na sean-chreidimh chuici féin agus conas a athríodh na scéalta agus pearsana.
 • Foghlaim faoi na sean-fhéilte, mar Lá Bealtaine, fós tráth tábhachtach ag an suíomh seo.

DÉAN TEAGMHÁIL LINN!

Ceisteanna? Turas a chur in áirithe?

+353 85 1447789

info@saoleile.com

  Name*

  Mail*

  Phone number*

  Additional info